Syarikat pengurusan kata laluan Keeper Security telah mengkaji lebih 10 juta kata laluan yang dimuat-naik hasil daripada pelbagai kebocoran dan penggodaman. Hasil daripada pemerhatian, mereka telah mengeluarkan senarai kata laluan yang paling kerap digunakan.

Kata laluan ini adalah dari pelbagai platform termasuklah media social, email, forum, sehinggalah ke perbankan atas talian.

Berikut ialah 100 kata laluan yang kerap digunakan.

Amaran: terdapat beberapa perkataan kesat.

  1. 1 2 3 4 5 6
  2. password
  3. 12345678
  4. qwerty
  5. 1 2 3 4 5
  6. 123456789
  7. letmein
  8. 1234567
  9. football
  10. iloveyou
  11. admin
  12. welcome
  13. monkey
  14. login
  15. abc123
  16. starwars
  17. 123123
  18. dragon
  19. passw0rd
  20. master’s degree
  21. hello
  22. freedom
  23. whatever
  24. qazwsx
  25. trustno1
  26. 654321
  27. jordan23
  28. password1
  29. 1234
  30. robert
  31. matthew
  32. jordan
  33. asshole
  34. daniel
  35. andrew
  36. lakers
  37. andrea
  38. buster
  39. joshwa
  40. 1qaz2wsx
  41. 12341234
  42. ferrari
  43. cheese
  44. computer
  45. corvette
  46. blahblah
  47. george
  48. mercedes
  49. 121212
  50. maverick
  51. fuckyou
  52. nicole
  53. hunter
  54. sunshine
  55. tigger
  56. 1989
  57. merlin
  58. ranger
  59. solo
  60. banana
  61. chelsea
  62. summer
  63. 1990
  64. 1991
  65. phoenix
  66. amanda
  67. cookie
  68. ashley
  69. bandit
  70. killer
  71. meandyou
  72. pepper
  73. jessica
  74. zaq1zaq1
  75. jennifer
  76. test
  77. hockey
  78. dallas
  79. password
  80. fuckyouasshole
  81. admin123
  82. pussy
  83. pass
  84. asdf
  85. william
  86. soccer
  87. london
  88. 1q2w3e
  89. 1992
  90. biteme
  91. maggie
  92. querty
  93. rangers
  94. charlie
  95. martin
  96. ginger
  97. yankees
  98. thunder
  99. Michelle
  100. aaaaaa

Jika kata laluan yang anda gunakan sekarang tersenarai atau hampir sama, lebih baik ditukar kepada yang lebih kuat dan unik. Ini kerana ia mudah diteka dan terdedah kepada serangan brute-force dan dictionary attack untuk meneka pelbagai jenis kata laluan,

brute force – meneka kata laluan dari pelbagai kombinasi
dictionary attack – mencuba daripada senarai koleksi kata laluan
Apa Pandangan Anda?
Kongsi artikel ini:
JomGeek

By JomGeek